Правила и политика за превенция от COVID-19

Скъпи гости

Нашият екип е готов да Ви посрещне в режим на засилени стандарти за почистване и хигиена, както и практики за спазване на социална дистанция.

Съгл. Указанията към заповед на Министерство на туризма №Т-РД-04-22/17.11.2021г. и заповед на Министерство на здравеопазването №РД-01-973/26.11.2021г., в хотел „НИКЕН” работи план за действие, съобразно препоръките на националните и регионалните органи на общественото здраве, с цел ограничаване на COVID-19 инфекцията.

В обекта се спазват мерките за обществена и лична хигиена и дезинфекция и осигуряване на безопасност на нашите служители и гости.

Молим за Вашето разбиране и предварително се извиняваме, ако някои от изискванията ни, водят до забавяне в обслужването.

В името на общата безопасност се обръщаме към всички вас със следните основни препоръки:

  • спазвайте правилата за лична дезинфекция
  • поддържайте дистанция от най-малко 1,5м на закрито или открито обществено място с хора, които не са членове на Вашето семейство/домакинство
  • носете поставени защитни маски за лице в закритите обществени места в хотела, както и на открито, когато няма възможност за спазване на 1,5 м. дистанция (осен в случаите, в които се допускат изключения)
  • когато използвате еднократни опаковки и материали/консумативи, изхвърляйте ги на местата за отпадъци, веднага след ползването им
  • при симптоми, като постоянна кашлица, неразположение, затруднено дишане, повишена температура (над37,5°С), загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други като болка в гърлото, хрема, отпадналост, мускулни болки, задължително се обърнете към Рецепцията на хотела, като се обадите, без да напускате стаята си!

Хотелът

На територията на хотела са разположени:

  • информационни табели, насочващи и напомнящи правилата за предпазване на гостите и на служителите, както и показващи как да се ползват защитните средства
  • диспенсъри с дезинфекциращ разтвор във всички общи части за ползване от гостите
  • при почистване на стаите за гости, общите части, се ползват одобрените дезинфектанти (биоциди) за предпазване от вирусни патогени
  • препоръчваме да проветрявате стаята си с отваряне на прозорец или врата на балкон поне два пъти на ден
  • в общите части използваме максимално начините за естествено проветряване с минимални изключения, като следваме указанията на здравните власти;

Актуализация на нашите правила и процедури за превенция от COVID-19

Ежедневно следим динамично променящата се обстановка в света и в страната, информацията, предоставена от Световната здравна  организация, българските и европейските институции. На тази база, периодично актуализираме настоящите Правила и политика за превенция на COVID-19 спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната, като ги съгласуваме със здравните власти, българското правителство и практиката от страните в ЕС.

Благодарим Ви за доверието!

Най-добрата цена е тук!

Гостите резервирали през сайта ни ще получат грантирано най-добрата цена.

СУПЕР ЦЕНА ТУК!